Over onze energiecoöperatie

Knipoog naar het verleden

Energiecoöperatie De Groene Kolenboer is ontstaan met een knipoog naar de kolenboer die in vroeger tijden bij mensen thuiskwam. De coöperatie verzamelt en verwerkt landschapshout, bijvoorbeeld in een pelletfabriek. Ze verkoopt houtpellets onder de merknaam Landschapskorrels® en stimuleert het gebruik van pelletkachels en biomassaketels. Dat doen we door particulieren en bedrijven te helpen bij de technologiekeuze, financiering, en beheer.

Lokaal hout weer lokaal benutten

Momenteel verdwijnt 50 tot 60% van houtsnippers uit Nederland in biomassaketels in het buitenland. We streven ernaar het lokale landschapshout weer lokaal en duurzaam in te zetten. Simpel gezegd, draag je door het stoken met een pelletkachel straks op duurzame wijze bij aan de instandhouding en verbetering van het landschap. Bovendien kan een goede pelletkachel wel 90% minder fijnstof uitstoten dan bijvoorbeeld een open haard of conventionele houtblok-kachel. Dat betekent minder overlast en beter voor milieu en gezondheid. We gebruiken zoveel mogelijk het top- en takhout voor de energievoorziening en het kwalitatieve stamhout voor andere toepassingen, zoals meubels of toepassingen in de bouw. Deze laatste vorm levert meer omzet op dan verbranding en is dan ook erg interessant voor de coöperatie. Maar bovenal is De Groene Kolenboer goed voor onze omgeving en het milieu. Hiermee hebben we een prachtig groen toekomstbestendig businessmodel dat begint in ons (!) landschap.

Coöperatie in drievoud

Energiecoöperatie

De Groene Kolenboer is een coöperatie. Die is drieledig: in de basis zijn we een energiecoöperatie, maar we zijn ook een ondernemerscoöperatie en een ketencoöperatie. Als energiecoöperatie stimuleren we particulieren en bedrijfsleven om energie te besparen en duurzame energie lokaal te produceren. Desnoods door als coöperatie te investeren in een biomassaketel en de warmte aan de eindgebruiker te verkopen. We focussen ons op houtige biomassa (stoken van houtpellets, maar ook houtsnippers) en werken voor andere energievormen ook samen met andere energiecoöperaties.

Ondernemerscoöperatie

In de tweede plaats zijn we een ondernemerscoöperatie. Regionale bedrijven werken samen onder de vlag van de coöperatie. Zij vormen het werkapparaat van de coöperatie en bieden gezamenlijk mooie producten en diensten aan. Ze halen samen of voor elkaar werk binnen. Het genereren van omzet zorgt voor een gezonde basis voor de toekomst van de organisatie. Er is daarbij speciale aandacht voor meer efficiency in de productieketen. Zonder extra tussenopslag, tussenhandel en onnodig transport. Dit biedt voordeel voor milieu, ondernemer en klant, door bijvoorbeeld samen een energieproject te realiseren, bosonderhoud te doen of biomassa te produceren voor een lokaal project.

Ketencoöperatie

Een klein deel van de omzet van de leden gaat naar de coöperatie voor bijvoorbeeld onderhoud van de website en webshop, juridische ondersteuning of projectfinanciering. Door deze afdracht kan de coöperatie ook winst maken. De helft van deze winst wordt naar rato van de binnengebrachte omzet onder de leden verdeeld. De andere helft is bestemd voor het versterken van het landschap. De Groene Kolenboer wil de basis van de productieketen versterken: ons landschap en onze natuur. Erg belangrijk, want hout moet juist daar vandaan komen. Bij voorkeur uit de eigen regio. En wat er aan hout uitgaat, willen we dan ook zoveel mogelijk opnieuw aanplanten en onderhouden voor toekomstig gebruik. Zo houden we de grondstofvoorziening in balans en versterken we landschap en natuur.

Lid worden als particulier

De zakelijke kant is belangrijk, maar ook particulieren kunnen lid worden van onze Stoere Stokers Community. Stoere Stokers verwarmen met bijvoorbeeld een warmtepomp of een pelletkachel of dragen op andere wijze bij aan de doelstellingen van de coöperatie. Zij krijgen geen omzet uit de coöperatie, maar hebben wel adviesrecht ten aanzien van het bedrijfsbeleid en genieten inkoopvoordeel waar mogelijk. Ze krijgen directe zeggenschap over projecten waarin ze participeren en delen mee in die opbrengsten. Door een landschapsbijdrage te betalen, dragen ze ook bij aan door ons georganiseerde events, zoals samen berken trekken op de hei of het onderhoud van groen in de buurt. Ook organiseren we inkoopacties voor de biomassaketels, pelletkachels, houtpellets, houtbriketten en houtsnippers met de community. Dat scheelt in de kostprijs van deze duurzame energievorm en deelnemers worden goed begeleid.

Uitrol naar andere regio’s

De coöperatie is in 2017 begonnen in de Cleantech Regio met als grote steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Inmiddels worden samenwerkingen opgezet in andere regio’s in Nederland, zoals Limburg, Noord Brabant en Energy Valley (Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Noord-Holland).

Over ons
  • Deel deze pagina: 
  • WhatsApp
  • Mail

Missie en Visie

De missie en visie van onze coöperatie betreft de instandhouding en verbetering van het landschap; promotie en exploitatie duurzame energievoorzieningen

Lees meer >>

Ondernemersleden staan centraal in onze coöperatie

De Groene Kolenboer versterkt de hout-productieketen. Draag bij aan duurzame energievoorziening en genereer samen meer omzet.

Lees meer >>

Lid worden Stoere Stokers Community

Lid worden van De Groene Kolenboer is mogelijk voor iedereen. De coöperatie biedt bovendien omzet voor ondernemersleden.

Lees meer >>