Privacy verklaring

De Groene Kolenboer vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Bij bezoek aan de site of e-mailverkeer laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag of reactie. Bedoelde gegevens worden niet naar u herleidbaar verzameld of gebruikt. Informatie over bezoeken aan www.degroenekolenboer.nl worden slechts gebruikt bij onze dienstverlening aan u, ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen.

De informatie verzonden met e-mailberichten van De Groene Kolenboer is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, gelieve u de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Groene Kolenboer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Mocht u de e-mail onvolledig of onjuist ontvangen dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons te melden. 

Privacy
  • Deel deze pagina: 
  • WhatsApp
  • Mail

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lees meer >>

Cookies

Cookies

Lees meer >>

Disclaimer

Disclaimer

Lees meer >>